Lạc Đỏ Võ Nhai

30,000₫

Mô tả:

Lạc dé nhân đỏ Bản Địa Võ Nhai, được canh tác tự nhiên, bùi, thơm và đậm vị

  • MFG: 2022-08-24 11:50:04

Lạc dé nhân đỏ Bản Địa Võ Nhai, được canh tác tự nhiên, bùi, thơm và đậm vị

Sản phẩm tương tự