Đỗ Tương Võ Nhai

20,000₫

Mô tả:

Đỗ Tương Bản Địa Võ Nhai - Đỗ Nhật Bóng

  • MFG: 2022-08-24 11:43:53


Đỗ Tương Bản Địa Võ Nhai - Đỗ Nhật Bóng (một giống đậu tương được trồng trên các nương cao của dãy núi đá vôi, canh tác hoàn toàn tự nhiên), cho chất lượng đậu tuyệt vời nhất trong tất cả các loại đậu tương, đậu rất dẻo, ngon, thơm và béo ngậy

Đoàn chuyên gia Nhật Bản thăm quan vùng nguyên liệu Đỗ Tương Võ Nhai

Sản phẩm tương tự